Inverze v Kotelské rokliInverze v Kotelské rokli

předchozí hlavní strana další

Pohled od býv. Jestřábí boudy do Kotelské rokle zaplněné inverzní oblačností, leden 2016

č. 003, maximální tiskový rozměr 60 x 60 cm